Sức khỏe cộng đồng

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2
Sự kiện 107 0
107 0

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2

Hội nghị giữa 3 nước đông dương: Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Dự án được triển khai hỗ trợ cho 3 nước đông dương nhằm đẩy…

Tagged: , , , , , , , , , ,
Hợp tác quốc tế với New Zealand về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Sự kiện 141 0
141 0

Hợp tác quốc tế với New Zealand về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng cùng với giáo sư Phạm Song, bộ trưởng Bộ Y Tế chụp ảnh lưu niệm trong chương trình hợp tác quốc tế với New Zealand…

Tagged: , , , , ,