đại hội thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 148 0
148 0

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước ngành dân số gia đình và trẻ em Việt Nam lần thứ…

Tagged: , , , ,