Hoạt động ngoại giao

Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork
Hoạt động ngoại giao 290
290

Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork

Trong chuyến đi công tác của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam tại New York. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng có thăm…

Tagged: , , , , , , , , ,
Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand
Hoạt động ngoại giao 198
198

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị…

Tagged: , , , , , ,