Sự kiện

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 553
553

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Vào ngày 29/3/2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2003 –…

Tagged: , , , ,
Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 447
447

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước ngành dân số gia đình và trẻ em Việt Nam lần thứ…

Tagged: , , , ,
Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2
Sự kiện 279
279

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2

Hội nghị giữa 3 nước đông dương: Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Dự án được triển khai hỗ trợ cho 3 nước đông dương nhằm đẩy…

Tagged: , , , , , , , , , ,
Triển khai hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số
Sự kiện 289
289

Triển khai hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số

Hội nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển VAPPD phiên họp thứ 4 để hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh dân số tại Hà Nội.…

Tagged: , , , , ,
Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork
Hoạt động ngoại giao 297
297

Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork

Trong chuyến đi công tác của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam tại New York. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng có thăm…

Tagged: , , , , , , , , ,