Bộ Y Tế đón phái đoàn Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ tại Hà Nội

Category: Sự kiện, Sức khỏe cộng đồng 264
Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ thăm Bộ Y Tế Việt Nam năm 2006
Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ thăm Bộ Y Tế Việt Nam năm 2006

Đại diện cho bộ y tế, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng tiếp đón phái đoàn Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ tại Hà Nội. Hai bên đã có những trao đổi cởi mở về những vấn đề 2 bên đang gặp phải cũng như những thành quả đạt được của 2 bên trong thời gian vừa qua. Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ có lời mời bộ Y Tế Việt Nam sang thăm Liên hiệp gia đình Hoa Kỳ trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đã vui vẻ nhận lời và sẽ sắp xếp lịch cho chuyến thăm Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Related Articles