Tiếp đoàn bộ trưởng y tế Đài Loan tại tại Hà Nội

Category: Sự kiện 38
Bộ Y Tế Việt Nam tiếp đón đoàn Bộ Y Tế Đài Loan tại Hà Nội năm 1997
Bộ Y Tế Việt Nam tiếp đón đoàn Bộ Y Tế Đài Loan tại Hà Nội năm 1997

Bộ trưởng Bộ y Tế Phạm Song, thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng tiếp phái đoàn bộ y tế Đài Loan tại Hà Nội năm 1997. Đài Loan và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác rất sâu rộng trong lĩnh vực Y tế nhiều năm qua

Related Articles