Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Category: Sự kiện 95
Cán bộ Bộ Y Tế nhiệt liệt chào mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới
Cán bộ Bộ Y Tế nhiệt liệt chào mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Toàn thể cán bộ, lãnh đạo bộ Y Tế tổ chức lễ chúc mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử Bộ trưởng Bộ Y Tế nhiệm kỳ mới. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng luôn là cánh tay phải đắc lực của Bộ Trưởng nhiều năm qua

Related Articles