Đại hội đảng bộ khối cơ quan khoa giáo Trung Ương lần thứ 6

Category: Sự kiện 38
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ khoa giáo trung ương tại đại hội
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng và các cán bộ khoa giáo trung ương chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Trong 3 ngày 14, 15 và 16 năm 2010 đã diễn ra Đại hội đảng bộ khối cơ quan khoa giáo Trung Ương lần thứ 6 tại Hà Nội. Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiệm kỳ vừa qua khối cơ quan khoa giáo trung ương đã làm tốt công tác tuyên truyền theo chủ nghĩa Mác Lê nin. Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới 2010 – 2015, có nhiều đổi mới để phù hợp với đời sống nhân dân và thực tiễn xã hội

Ngày hội thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập đảng bộ khối cơ quan khoa giáo Trung Ương
Ngày hội thể thao chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập đảng bộ khối cơ quan khoa giáo Trung Ương
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng và các cán bộ Khoa giáo Trung ương chụp ảnh tại khuôn viên đại hội
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng và các cán bộ Khoa giáo Trung ương chụp ảnh tại khuôn viên đại hội

Related Articles