Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 9

Category: Sự kiện 170

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Y Tế, phó chủ nhiệm ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam là đại biểu của đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 9 năm 2001

Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG chụp ảnh lưu niệm cùng với tổn bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu khác
Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG chụp ảnh lưu niệm cùng với tổn bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu khác

Related Articles