Đại hội thi đua yêu nước ngành an ninh Việt Nam

Category: Sự kiện 27
Đại hội thi đua yêu nước ngành An Ninh, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng là đại biểu khách mời danh dự của đại hội
Đại hội thi đua yêu nước ngành An Ninh, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng là đại biểu khách mời danh dự của đại hội

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng vinh dự được mời làm đại biểu khách quý tại Đại hội thi đua yêu nước ngành an ninh Việt Nam năm 1998. Ngồi cùng hàng với Thứ trưởng là Trung tá công an Trần Đại Quang.

Related Articles