Dự án học bổng hữu nghị Canada – Việt Nam cho trẻ em thiệt thòi

Category: Sự kiện 365
Dự án học bổng hữu nghị Canada - Việt Nam cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam
Dự án học bổng hữu nghị Canada – Việt Nam cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam

Lễ ký kết dự án học bổng hữu nghị Canada – Việt Nam cho trẻ em thiệt thòi do đại sứ quán Canada tại Việt Nam tài trợ. Học bổng này sẽ giúp cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khắn thiệt thòi có cơ hội được học tập tốt hơn và 1 tương lai tốt đẹp hơn cho các em

Các trẻ em thiệt thòi hân hoan nhận học bổng của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam
Các trẻ em thiệt thòi hân hoan nhận học bổng của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam

Related Articles