Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork

Category: Hoạt động ngoại giao, Sự kiện 290
Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng và thứ trưởng bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh chụp ảnh lưu niệm tại đại sứ quán Việt Nam tại New York
Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng và thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh chụp ảnh lưu niệm tại đại sứ quán Việt Nam tại New York

Trong chuyến đi công tác của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam tại New York. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng có thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại New York. Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh cũng thăm New York đợt này nên đã tổ chức tiếp đón đoàn tại đại sứ quán

Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng chụp ảnh lưu niệm tại New York
Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng chụp ảnh lưu niệm tại New York

Related Articles