Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Category: Hoạt động ngoại giao, Sự kiện 198
Bộ trưởng Phạm Song, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng trên bàn hội nghị tại New Zealand
Bộ trưởng Phạm Song, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng trên bàn hội nghị tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị đưa ra được nhiều thống nhất chung để nâng cao sức khỏe toàn dân đặc biệt là công tác phòng chống HIV – AIDS trên toàn cầu

Thứ Trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng đang đối thoại cùng với bộ trưởng Bộ Y Tế New Zealand
Thứ Trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng đang đối thoại cùng với bộ trưởng Bộ Y Tế New Zealand

Related Articles