Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình

Category: Sự kiện 93
Ông Nguyễn Thiện Trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban phát biểu tại buổi lễ tổng kết
Ông Nguyễn Thiện Trưởng, phó chủ nhiệm ủy ban phát biểu tại buổi lễ tổng kết

Nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh, hội đồng bộ trưởng đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Hàng năm ủy ban tổ chức hội nghị tổng kết, nêu lên những thành tựu đã đạt được, những vướng mắc bất cập và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo

Ủy Ban quốc gia, dân số kế hoạch hóa gia đình đã có nhiều chương trình ký kết hợp tác nhằm kiểm soát dân số và giữ vững kế hoạch hóa gia đình
Ủy Ban quốc gia, dân số kế hoạch hóa gia đình đã có nhiều chương trình ký kết hợp tác nhằm kiểm soát dân số và giữ vững kế hoạch hóa gia đình

Related Articles