Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động CLB SKSS phòng chống HIV/AIDS

Category: Sự kiện 149
Dự án 92-02 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ sức khỏe sinh sản để phòng chống HIV/AIDS
Dự án 92-02 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ sức khỏe sinh sản để phòng chống HIV/AIDS

Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ Sức khỏe Sinh sản vị thành niên, thanh niên phòng chống HIV/AIDS. Hội thảo không chỉ cung cấp những kiến thức cần thiết mà cả những kỹ năng quan trọng khác trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS đặc biệt là đối với trẻ vị thành niên và thanh niên Việt Nam. Chương trình hoạt động theo dự án 92-02 giữa ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam và liên đoàn cha mẹ quốc tế

Related Articles