Hợp tác quốc tế với New Zealand về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Category: Sự kiện, Sức khỏe cộng đồng 279
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, giáo sư Phạm Song chụp ảnh lưu niệm với cán bộ y tế của Neu Zealand trong chương trình hợp tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của 2 nước
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, giáo sư Phạm Song chụp ảnh lưu niệm với cán bộ y tế của Neu Zealand trong chương trình hợp tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của 2 nước

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng cùng với giáo sư Phạm Song, bộ trưởng Bộ Y Tế chụp ảnh lưu niệm trong chương trình hợp tác quốc tế với New Zealand về chăm sóc nâng cao sức khỏe cộng đồng tại Hà Nội ngày 15/5/2002

Chương trình hợp tác quốc tế này khẳng định tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và New Zealand và nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ ngành y té của Việt Nam

Related Articles