Ký kết hợp tác giữa VINAFPA và PPAT (Đài loan) về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Category: Sự kiện 105
Ủy ban quốc gia dân số gia đình và trẻ em Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với PPAT của Đài Loan về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Ủy ban quốc gia dân số gia đình và trẻ em Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với PPAT của Đài Loan về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm của mình trong quá trình kiểm soát dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của mỗi nước. Chương trình hợp tác đã nâng cao nghiệp vụ trình độ của cán bộ 2 cơ quan và nâng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Đài Loan lên 1 tầm cao mới

Related Articles