Lãnh đạo Bộ Y Tế các nước châu á Thái Bình Dương họp thượng đỉnh tại Kualalumpur, Malaysia

Category: Sự kiện 35
Hội nghị nâng cao sức khỏe cộng đồng khu vực châu á thái bình dương tại Kualalumpur, Malaysia
Hội nghị nâng cao sức khỏe cộng đồng khu vực châu á thái bình dương tại Kualalumpur, Malaysia

Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho bộ y tế Việt Nam tham dự chương trình hội nghị thượng đỉnh ngành y tế các nước thuộc khu vực châu á Thái Bình Dương tại Kualalumpur, Malaysia. Hội nghị trao đổi về các giải pháp nâng cao sức khỏe cộng đồng và chiến dịch phòng chống HIV – AIDS tại khu vực châu á thái bình dương, ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2011

Thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng, đại diện phía Việt Nam bên bàn hội nghị
Thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng, đại diện phía Việt Nam bên bàn hội nghị

Related Articles