Lễ ra mắt Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Category: Sự kiện 110
Lễ ra mắt ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2002 tại Hà Nội
Lễ ra mắt ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2002 tại Hà Nội

Được sự nhất trí và quyết định của Hội đồng Bộ Trưởng đã quyết định thành lập Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Trưởng được giao trọng trách Phó chủ nhiệm thường trực của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam. Buổi lễ ra mắt được diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2002 tại Hà Nội.

Các lãnh đạo của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niêm tại buổi lễ ra mắt
Các lãnh đạo của Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niêm tại buổi lễ ra mắt

Related Articles