Liên đoàn cha mẹ quốc tế họp mặt tại Trung Quốc

Category: Hoạt động ngoại giao, Sự kiện 37
Hội nghị liên đoàn cha mẹ quốc tế khu vực châu diễn ra tại Trung Quốc năm 2008
Hội nghị liên đoàn cha mẹ quốc tế khu vực châu diễn ra tại Trung Quốc năm 2008

Liên đoàn cha mẹ quốc tế khu vực châu á họp mặt Trung Quốc trao đổi về việc chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng cho trẻ em khu vực châu á. Đây là hoạt động vận động quốc tế về sức khỏe cộng đồng của Liên đoàn

Related Articles