Liên hiệp cha mẹ quốc tế khu vực châu á mít tinh tại Chiang Mai, Thái Lan

Category: Hoạt động ngoại giao, Sự kiện 110
Hội nghị cha mẹ quốc tế khu vực Châu Á tại Thái Lan năm 2006
Hội nghị cha mẹ quốc tế khu vực Châu Á tại Thái Lan năm 2006

Liên hiệp cha mẹ quốc tế khu vực châu á mít tinh tại Chiang Mai, Thái Lan từ 28 đến 30 tháng 7 năm 2006. Tại phiên họp hội đồng nay vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em và chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đưa lên bàn nghị sự. Các nước đã đi đến những thống nhất quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ em đặc biệt là sức khỏe giới tính. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự hội nghị

Related Articles