Sự kiện

Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam
Sự kiện 27
27

Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam

Hội tuổi thọ thực trạng Pháp tổ chức khóa đạo huấn luyện chuyên môn cho các cán bộ Y tế của Việt Nam tại Hà Nội. Chương trình nhằm nâng…

Tagged: , , , ,
Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand
Hoạt động ngoại giao 230
230

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị…

Tagged: , , , , , ,
Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình
Sự kiện 102
102

Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình

Nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh, hội đồng bộ trưởng đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Hàng năm…

Tagged: , , , ,
Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới
Sự kiện 100
100

Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Toàn thể cán bộ, lãnh đạo bộ Y Tế tổ chức lễ chúc mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử Bộ trưởng Bộ Y Tế nhiệm kỳ mới.…

Tagged: , , , ,
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam
Sự kiện 75
75

Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam

Chính phủ nói chung và thủ tướng Phan Văn Khải nói riêng rất quan tâm đến sức khỏe của trẻ em nước nhà. Ông thường xuyên đến thăm và làm…

Tagged: , , , , ,
Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập
Sự kiện 39
39

Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương độc lập. Đây là huân chương…

Tagged: , , , , , ,