Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham gia hoạt động vì trẻ em

Category: Sự kiện 242
Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham gia hoạt động vì trẻ em cùng với Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam
Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tham gia hoạt động vì trẻ em cùng với Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam

Trong khuôn khổ hội nghị hoạt động vì trẻ em Việt Nam do ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam cùng với liên đoàn cha mẹ thế giới, phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã đến chia sẻ và chỉ đạo các công tác của ủy ban nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hội nhất là đối với trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước.

Đêm hội kỷ niệm hoạt động của dự án hợp tác giữa ủy ban dân số gia đình và trẻ em việt nam với liên đoàn cha mẹ thế giới tại Hà Nội
Đêm hội kỷ niệm hoạt động của dự án hợp tác giữa ủy ban dân số gia đình và trẻ em việt nam với liên đoàn cha mẹ thế giới tại Hà Nội

Related Articles