Quỹ dân số thế giới UNFPA tập huấn kỹ năng y tế cho Việt Nam

Category: Sự kiện 36

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng cùng với giáo sư Phạm Song, bộ trưởng Bộ Y Tế là chủ nhiệm của dự án ý nghĩa này từ quỹ dân số thế giới, chương trình góp phần thành công có công cuộc ổn định dân số, kiềm chế tỉ lệ sinh thành công cho Việt Nam

Related Articles