Thị sát Ninh Bình cùng với tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Category: Sự kiện 205
Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng cùng các cán bộ Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến đi thị sát về tỉnh Ninh Bình năm 2002
Thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng cùng các cán bộ Ninh Bình chụp ảnh lưu niệm với tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong chuyến đi thị sát về tỉnh Ninh Bình năm 2002

Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, thứ trưởng Bộ Y Tế đã có buổi thị sát về Ninh Bình cùng với tổng bí thư Lê Khả Phiêu năm 2002

Related Articles