Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập

Category: Sự kiện 38

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương độc lập. Đây là huân chương cao quý ghi nhận đóng góp của thứ trưởng đối với nền y tế nước nhà

Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Quốc Triệu, bà Lê Thị Thu và thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng tại buổi lễ nhân Huân Chương Độc Lập
Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Quốc Triệu, bà Lê Thị Thu và thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng tại buổi lễ nhân Huân Chương Độc Lập
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ nhận huân chương độc lập của chính mình
Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ nhận huân chương độc lập của chính mình

 

Related Articles