Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam

Category: Sự kiện 73
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam

Chính phủ nói chung và thủ tướng Phan Văn Khải nói riêng rất quan tâm đến sức khỏe của trẻ em nước nhà. Ông thường xuyên đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển Trẻ em Việt Nam. Ông Nguyễn Thiện Trưởng, thứ trưởng Bộ Y Tế đại diện tiếp đoàn

Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo của Bộ Y Tế
Thủ tướng Phan Văn Khải chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo của Bộ Y Tế

Related Articles