Thủ tướng Phan Văn Khải dự hội nghị tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2006

Category: Sự kiện 194
Thủ tướng Phan Văn Khải dự hội nghị tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam 2006
Thủ tướng Phan Văn Khải dự hội nghị tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam 2006

Thủ tướng Phan Văn Khải dự hội nghị tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 5 năm 2001 -2005 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2006 – 2010. Đại diện Bộ Y Tế, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng chủ trì hội nghị và tiếp đoàn

Related Articles