Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và thị sát Bộ Y Tế

Category: Sự kiện 50
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và thị sát Bộ Y Tế
Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm và thị sát Bộ Y Tế, thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện Bộ Y Tế tiếp đoàn

Bộ trưởng Phạm Song, thứ trưởng Nguyễn Thiện Trưởng đón tiếp Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát Bộ Y Tế năm 1995. Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn đề cao và quan tâm đến sức khỏe của nhân dân nên thường xuyên thị sát và chỉ đạo Bộ Y Tế có những hành động mạnh mẽ nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời đại mới để xây dựng đất nước.

Related Articles