Triển khai hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số

Category: Sự kiện 283
Hội nghị sĩ Việt Nam hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số
Hội nghị sĩ Việt Nam hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số

Hội nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển VAPPD phiên họp thứ 4 để hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh dân số tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng chủ trì phiên họp

Related Articles