Ủng hộ nhân dân vùng bão số 7 năm 2005 tại huyện Hải Hậu, Nam Định

Category: Sự kiện 57
Ủng hộ vũng bão lũ và các hoạt động nhân đạo khác là hoạt động thường xuyên của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam
Ủng hộ vũng bão lũ và các hoạt động nhân đạo khác là hoạt động thường xuyên của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam

Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam ủng hộ 30 triệu đồng, công đoàn ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam ủng hộ 5 triệu đồng cho nhân dân vùng bão Hải Hâu, Nam Định do ảnh hưởng của cơn bão số 7 năm 2005 gây ra. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho ủy ban cùng đại diện của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam trao qua cho đại diện nhân dân vùng lũ

Related Articles