VINAFPA đón tiếp Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Category: Sự kiện 682
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã thăm và thị sát Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam. Thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho ủy ban đón tiếp phó chủ tịch
Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã thăm và thị sát Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam. Thứ trưởng bộ y tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho ủy ban đón tiếp phó chủ tịch

Đồng chí Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã có chuyến thăm và thị sát Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Ủy ban đón tiếp đoàn Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình

Related Articles