VINAFPA ký kết hợp tác với PPFK tổ chức chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc

Category: Sự kiện 52
VINAFPA ký hợp tác với PPFK, tổ chức dân số và sức khỏe của Hàn Quốc tại Hà Nội
VINAFPA ký hợp tác với PPFK, tổ chức dân số và sức khỏe của Hàn Quốc tại Hà Nội

Với đề án hợp tác giữa 2 bộ Y tế của 2 nước Việt Nam – Hàn Quốc, ngày 5/3/2016 Tổ chức dân số và sức khỏe 2 nước là VinaFPA và PPFK đã tổ chức buổi lễ ký kết triển khai dự án chăm sóc sức khỏe cộng đồng giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, thứ trưởng Bộ Y Tế đại diện cho phía Việt Nam ký kết dự án hợp tác

Related Articles