bộ trưởng bộ y tế

Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới
Sự kiện 100
100

Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Toàn thể cán bộ, lãnh đạo bộ Y Tế tổ chức lễ chúc mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử Bộ trưởng Bộ Y Tế nhiệm kỳ mới.…

Tagged: , , , ,