Campuchia

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2
Sự kiện 279
279

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2

Hội nghị giữa 3 nước đông dương: Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Dự án được triển khai hỗ trợ cho 3 nước đông dương nhằm đẩy…

Tagged: , , , , , , , , , ,