đại hội đảng toàn quốc

Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam
Sự kiện 26
26

Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam

Hội tuổi thọ thực trạng Pháp tổ chức khóa đạo huấn luyện chuyên môn cho các cán bộ Y tế của Việt Nam tại Hà Nội. Chương trình nhằm nâng…

Tagged: , , , ,