new zealand

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand
Hoạt động ngoại giao 230
230

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị…

Tagged: , , , , , ,