nguyễn thiện trưởng

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 553
553

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Vào ngày 29/3/2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2003 –…

Tagged: , , , ,
Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2
Sự kiện 279
279

Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2

Hội nghị giữa 3 nước đông dương: Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Dự án được triển khai hỗ trợ cho 3 nước đông dương nhằm đẩy…

Tagged: , , , , , , , , , ,
Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand
Hoạt động ngoại giao 230
230

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị…

Tagged: , , , , , ,
Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình
Sự kiện 102
102

Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình

Nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh, hội đồng bộ trưởng đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Hàng năm…

Tagged: , , , ,
Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới
Sự kiện 100
100

Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Toàn thể cán bộ, lãnh đạo bộ Y Tế tổ chức lễ chúc mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử Bộ trưởng Bộ Y Tế nhiệm kỳ mới.…

Tagged: , , , ,
Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập
Sự kiện 39
39

Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương độc lập. Đây là huân chương…

Tagged: , , , , , ,