thứ trưởng Nguyễn Thiện trưởng

Triển khai hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số
Sự kiện 283
283

Triển khai hướng dẫn thực hiện pháp lệnh dân số

Hội nghị sĩ Việt Nam về dân số và phát triển VAPPD phiên họp thứ 4 để hướng dẫn triển khai thực hiện pháp lệnh dân số tại Hà Nội.…

Tagged: , , , , ,
Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork
Hoạt động ngoại giao 290
290

Gặp mặt thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Lương Minh tại NewYork

Trong chuyến đi công tác của ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam tại New York. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng có thăm…

Tagged: , , , , , , , , ,
Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam
Sự kiện 27
27

Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam

Hội tuổi thọ thực trạng Pháp tổ chức khóa đạo huấn luyện chuyên môn cho các cán bộ Y tế của Việt Nam tại Hà Nội. Chương trình nhằm nâng…

Tagged: , , , ,
Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand
Hoạt động ngoại giao 198
198

Hội nghị quốc tế Sức khỏe sinh sản tại New Zealand

Hội nghị cấp bộ trưởng tại New Zealand. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho Bộ Y Tế Việt Nam tham dự diễn đàn. Hội nghị…

Tagged: , , , , , ,
Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình
Sự kiện 98
98

Hội nghị tổng kết công tác cơ quan Ủy ban quố gia dân số, kế hoạch hóa gia đình

Nhằm kiểm soát tỷ lệ sinh, hội đồng bộ trưởng đã quyết định thành lập Ủy ban quốc gia dân số kế hoạch hóa gia đình Việt Nam. Hàng năm…

Tagged: , , , ,
Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới
Sự kiện 97
97

Chúc mừng Bộ Trưởng Trần thị Trung Chiến đắc cử nhiệm kỳ mới

Toàn thể cán bộ, lãnh đạo bộ Y Tế tổ chức lễ chúc mừng Bộ Trưởng Trần Thị Trung Chiến đắc cử Bộ trưởng Bộ Y Tế nhiệm kỳ mới.…

Tagged: , , , ,
Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam
Sự kiện 72
72

Thủ tướng Phan Văn Khải đến thăm và làm việc với Ủy ban bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam

Chính phủ nói chung và thủ tướng Phan Văn Khải nói riêng rất quan tâm đến sức khỏe của trẻ em nước nhà. Ông thường xuyên đến thăm và làm…

Tagged: , , , , ,