thứ trưởng Nguyễn Thiện trưởng

Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập
Sự kiện 39
39

Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG được trao tặng huân chương độc lập

Ngày 21 tháng 1 năm 2009, Thứ trưởng Bộ Y Tế NGUYỄN THIỆN TRƯỞNG đã được đảng và nhà nước trao tặng huân chương độc lập. Đây là huân chương…

Tagged: , , , , , ,