vinafpa

Ký kết hợp tác giữa VINAFPA và PPAT (Đài loan) về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Sự kiện 94
94

Ký kết hợp tác giữa VINAFPA và PPAT (Đài loan) về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm của mình trong quá trình kiểm soát dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của…

Tagged: , , , , ,