Hiệp hội tuổi thọ thực trạng Pháp huấn luyện cho cán bộ Việt Nam

Category: Sự kiện 27
Hội tuổi thọ thực trạng Pháp đào tạo huấn luyện cho các cán bộ y tế Việt Nam trong công tác chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam
Hội tuổi thọ thực trạng Pháp đào tạo huấn luyện cho các cán bộ y tế Việt Nam trong công tác chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam

Hội tuổi thọ thực trạng Pháp tổ chức khóa đạo huấn luyện chuyên môn cho các cán bộ Y tế của Việt Nam tại Hà Nội. Chương trình nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ điều dưỡng của Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe người già, người cao tuổi tại Việt Nam

Related Articles