Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương lần thứ 2

Category: Sự kiện, Sức khỏe cộng đồng 279
Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương Việt Nam, Lào, Campuchia tại Hà Nội
Dự án cộng đồng hành động phòng chống HIV/AIDS 3 nước đông dương Việt Nam, Lào, Campuchia tại Hà Nội

Hội nghị giữa 3 nước đông dương: Việt Nam, Lào, Campuchia diễn ra tại Hà Nội. Dự án được triển khai hỗ trợ cho 3 nước đông dương nhằm đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS đang có chiều hướng gia tăng tại 3 nước. Dự án đã được triển khai 1 cách khoa học và hiệu quả giúp kiềm chế tình trạng lây nhiễm HIV trong cộng đồng tại 3 nước. Thứ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thiện Trưởng đại diện cho phía Việt Nam tham dự và điều hành dự án

Related Articles