Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng nhân ngày nhà thuốc Việt Nam 26/2/2017

Category: Sự kiện 173
Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng chụp ảnh lưu niệm với Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 26/2/2017 vừa qua

Ngày thầy thuốc Việt Nam 26/2/2017 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ Y Tế đã được phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón tiếp tại phủ chủ tịch như 1 sự ghi nhận đóng góp của Tiến sĩ Nguyễn Thiện Trưởng nói riêng và Ủy ban dân số gia đình và trẻ em Việt Nam nói chung đối với công cuộc quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Related Articles