Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Category: Sự kiện 551
Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số gia đình và trẻ em diễn ra thành công tốt đẹp
Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số gia đình và trẻ em diễn ra thành công tốt đẹp

Vào ngày 29/3/2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2003 – 2005. Trong nhiệm kỳ này các cán bộ khối cơ quan của đảng bộ đã có nhiều sáng kiến và đổi mới đã đi vào thực tế giúp cho công tác quản lý dân số, tỷ lệ sinh, chăm sóc sức khỏe trẻ em và phụ nữ đạt được nhiều kết quả nổi bật so với những năm trước đây.

Phó chủ nhiệm ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhận bó hoa chúc mừng từ đại hội
Phó chủ nhiệm ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhận bó hoa chúc mừng từ đại hội

Related Articles