ủy ban dân số gia đình và trẻ em việt nam

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 549
549

Đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Vào ngày 29/3/2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đảng bộ cơ quan ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam nhiệm kỳ 2003 –…

Tagged: , , , ,
Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 434
434

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước ngành dân số gia đình và trẻ em Việt Nam lần thứ…

Tagged: , , , ,
Ký kết hợp tác giữa VINAFPA và PPAT (Đài loan) về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Sự kiện 101
101

Ký kết hợp tác giữa VINAFPA và PPAT (Đài loan) về chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm của mình trong quá trình kiểm soát dân số, kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của…

Tagged: , , , , ,