đại hội thi đua yêu nước

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam
Sự kiện 438
438

Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Ngày 10 tháng 8 năm 2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước ngành dân số gia đình và trẻ em Việt Nam lần thứ…

Tagged: , , , ,