Đại hội thi đua yêu nước ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam

Category: Sự kiện 447
Các cán bộ của ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội
Các cán bộ của ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

Ngày 10 tháng 8 năm 2005 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội thi đua yêu nước ngành dân số gia đình và trẻ em Việt Nam lần thứ nhất. Trong nhiệm kỳ vừa qua các cán bộ của ngành dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam đã có nhiều đổi mới và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công cuộc đảm bảo được tỷ lệ sinh hợp lý, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ trẻ em đã có nhiều biến chuyển rõ rệt.

Phó chủ nhiệm ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chủ trì đại hội
Phó chủ nhiệm ủy ban dân số, gia đình và trẻ em Việt Nam chủ trì đại hội
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đề ra được những mục tiêu thống nhất cho giai đoạn tiếp theo
Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp và đề ra được những mục tiêu thống nhất cho giai đoạn tiếp theo

Related Articles